Action

Fireflies Live Wallpaper 2015

Collection will take you into the magical world of firefly

100

Iam wasi and I do not want to download it

User Rating: ( 112 ratings )

Screenshot Fireflies Live Wallpaper 2015

Fireflies Live Wallpaper 2015- screenshot thumbnail
Fireflies Live Wallpaper 2015- screenshot thumbnail
Fireflies Live Wallpaper 2015- screenshot thumbnail
Fireflies Live Wallpaper 2015- screenshot thumbnail

  See Description

  Fireflies is a is a very special insects by emitting capabilities in one night giving them separate beauty than other insects.
  Collection will take you into the magical world of firefly in the night and make sure you will feel it very interesting.
  The main features
  – Collection of very beautiful wallpaper
  – Fireflies glow effect interesting
  – Click on the screen to change the background image preferences
  – Automatic switching wallpapers
  Install:
  – Hold down the home screen – Set wallpaper – choose Fireflies Live Wallpaper
  – Or click the application icon in the application list
  If you like the app. Please,vote for my apps. Thank you!

  What’s New

  – Menu compatible with multiple monitors
  – Automatically change the screen
  – Fix loading image slow
  – More beautiful pictures

  App Name Fireflies Live Wallpaper 2015
  Developer flysoftvn
  Requirements Android 2.2 and up
  Package xmhdsoft.com.vn.firefly

  User reviews


  Misham Zainab May 3, 2014
  I do not want to download it


  Truong Nguyen April 16, 2014
  Good


  Van Hung Nguyen April 10, 2014
  Nice


  Ba Thanh Nguyen April 10, 2014


  Nguyen Trung April 3, 2014
  So many ads, you have to catch the user retentions before do your business !


  Đua Trần Văn March 4, 2014
  Cool wallpaper


  Nam Trần Trọng March 3, 2014
  Đẹp nhưng chức năng quá giới hạn, như k thể chọn hình nềnriêng để kèm với hiệu ứng, mật độ, tốc độ bay, phương vị( trước ra sau, to dần nhỏ dần) chưa có. Còn quá sơ sài và chỉ phục vụ cho mỗi nhu cầu tác giả. Btw, thế cũng khá rồi, mong tác giả cố gắng hơn và tránh fake 5star bằng cách nhờ bạn bè, rõ ý đồ quá.


  Developer flysoftvn April 10, 2014 Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn ? . Vì mình mới bắt đầu tìm hiểu nên còn thiếu sót . Mình sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp nhiều chức năng hơn trong tương lai .
  Thanks !


  Minh Tùng Nguyễn March 2, 2014
  hình nền vs hiệu ứng đẹp nhỉ


  Ian Patterson August 23, 2014
  virus detected before opening the app


  Khushi Talwar May 13, 2015
  Never download


  Sulagna Sarkar April 16, 2015
  Its pretty ♥


  Dieu Min November 25, 2014
  5*

  Tags

  Related Articles

  Close